SPEELDAGEN

Praktisch

Maandag namiddag: bridgedrive
Gans het jaar 

Hof ter Hillestraat 1 in 8670 Oostduinkerke

Zaal 1ste verdiep

start 14u00

Graag inschrijven voor 13u40

Niet op 26 augustus 2019

Leden: € 2,00 - Niet-leden: € 3,00 

Vrijdag avond: bridgedrive
Enkel van oktober tot en met mei

Zeelaan 72 in 8670 Koksijde

Zaal 1ste verdiep cafetaria Tennis

start 19u30

Graag inschrijven voor 19u15

Leden: € 2,00 - Niet-leden: € 3,00

VZW Bridgeclub Hof ter Hille -Reglement van inwendige orde

Art. 1 De bridgespelers worden geacht de bridge codes te respecteren en de regels van hoffelijkheid en wellevendheid in acht te nemen.

De zaalverantwoordelijke en de spelverantwoordelijke (wedstrijdleider) staan in voor de organisatie en het goede verloop van de bridge-activiteit.

Bij onenigheid beslist de spelverantwoordelijke (wedstrijdleider).

De spelverantwoordelijke (wedstrijdleider) kan een bridgespeler van de voorgenomen of lopende bridge-activiteit uitsluiten omwille van het niet naleven van gedragscode of spelreglementen.

Art. 2 Het bieden, en spelen, neemt pas een aanvang na het sein hiertoe door de spelverantwoordelijke (wedstrijdleider). De speelkaarten mogen wel reeds vooraf gedeeld worden, maar dienen hierna tot de toelating om het spel aan te vatten in de speelbakjes opgeborgen te blijven.

Art. 3 Voor de posities 'noord-zuid' geeft de bridgemat, zoals deze door de zaalverantwoordelijke is gelegd, en niet mag verplaatst worden, de richting aan; de noordspeler zit hierbij steeds aan de linker hoek van de speeltafel.

Art. 4 De noord-speler is, onder controle en goedkeuring van de oost-speler, verantwoordelijk voor het goede spelverloop: plaats noord-oost-zuid-west aan de speeltafel, controle speelbakjes, invullen van de spelscores en ingeven van de verdeling.

De spelers moeten zowel voor de aanvang van het bieden als na het spel hun kaarten natellen, en deze hierna op de juiste plaats in de speelbakjes terug opbergen.

Bij foute spelhandeling kan de spelverantwoordelijke (wedstrijdleider) een sanctie opleggen overeenkomstig het bridgereglementenboek.

Art.5 De speelklok dient imperatief gerespecteerd te worden.

Aldus dient bij het eerste kloksignaal (4 minuten) de bieding effectief begonnen te zijn, d.w.z. dat er ten minste één biedkaart op de speeltafel ligt. Is dit niet het geval dan kan en mag er door de betrokken spelers niet verder geboden worden.

Aldus mogen spelers pas bij het tweede signaal van tafel verwisselen.

De spelverantwoordelijke (wedstrijdleider) zal hierop toezien.

Art. 6 De speles worden uitdrukkelijk verzocht tijdens het spel de stilte te bewaren.

Zij dienen er ook op te letten dat hun GSM in de speelzaal uitgeschakeld is. Ingeval een GSM oproep strikt noodzakelijk is zal betrokken speler hiertoe de zaal verlaten en de gespreksduur zo beperkt mogelijk houden, om het spelverloop zo weinig mogelijk op te houden.

Art. 7 In de bridgespeelzaal mag niet gerookt worden. Dit kan enkel buiten het gebouw of in de daartoe voorziene rookruimte. Wie zich niet aan deze regel houdt krijgt een speelverbod van 1 maand. De volgende keer wordt dit een speelverbod van 1 jaar.

Van de bridgespelers wordt, weze het uit respect voor hun medespelers en de overige aanwezigen, in de zaal, bij het bridgespel, een verzorgd voorkomen en verzorgde kledij verwacht.

Om dezelfde reden van respect kan spelen onder invloed (alcohol, drugs) niet getolereerd worden.

Evenzo kan grof of beledigend taalgebruik, tegenover wie ook, in de bridgezaal, voor, tijdens of na het spel, niet geduld worden.

De raad van bestuur machtigt de spelverantwoordelijke uitdrukkelijk om wie hieromtrent in gebreke blijft, de toegang tot de zaal te ontzeggen, of hem/haar van verdere speldeelname uit te sluiten.

Bij herhaling van dergelijk laakbaar voorkomen of gedrag kan de raad van bestuur verdere sancties, gaande tot uitsluiting als lid, uitspreken.